สำหรับผู้ที่คิดจะนมัสการที่ศาลเจ้าในเขตรอบ ๆ เมืองฟุกุยามะเราจะแนะนำให้คุณอธิษฐานด้วยผลประโยชน์ต่างๆ เทพเจ้าในงานเทศกาลของ Ugatama Daijin, Sarutahiko Daijin และ Omiya Megamijin ไม่เพียง แต่ช่วยพวกเขาในเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวการแต่งงานการสำเร็จการศึกษา แต่ยังโชคดี
นอกจากนี้เราจะตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการสวดมนต์ในขณะที่ยังตอบสนองต่อการเยี่ยมชมศาลเจ้า, การเยี่ยมชม Shichigosan, การสวดมนต์การเดินทางเพื่อธุรกิจ ฯลฯ เนื่องจากได้รับการตอบรับอย่างดีในฐานะศาลเจ้าที่มีกำไรในเมืองฟุคุยาม่าโปรดติดต่อเราก่อน
คำอธิษฐานคืออะไร?

คำอธิษฐานคืออะไร?

“ การสวดอ้อนวอน” ที่ดำเนินการโดยฐานะปุโรหิตที่ศาลเรียกว่า“ การสวดมนต์” หรือ“ ความเจ็บปวด” และฐานะปุโรหิตมีบทบาทของผู้นมัสการและฐานะปุโรหิตแสดงคำแสดงความยินดี มันเป็นชุดของพิธีกรรมที่สื่อถึงการร้องขอต่อพระเจ้า
คำแสดงความยินดีเป็นคำที่ใช้ในการขอพรและผลประโยชน์ในขณะที่เคารพคุณธรรมในชินโตและแสดงความเคารพต่อพระเจ้าในพิธีกรรมและการเล่นนี้เป็นศูนย์กลางของพิธีกรรม

เนื้อหาของการสวดมนต์

ศาลเจ้า Sanzo Inari ยอมรับคำอธิษฐานต่อไปนี้:
หากคุณต้องการสิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือแบบฟอร์มสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • S__13844482

  ชมวัง

  ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ

 • Mairi 753

  ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ

 • S__13844482

  สวดมนต์เพื่อความปลอดภัย

  ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ

 • S__13844482

  ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง

  ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ

 • S__13844482

  ความปลอดภัยของครอบครัว

  ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ

 • S__13844482

  รถ Oharai

  ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ

 • S__13844482

  การแต่งงาน

  ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ

 • S__13844482

  สวดมนต์เพื่อความสำเร็จของโรงเรียน

  ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ

 • S__13844482

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ

 • S__13844482

  การสวดมนต์การจ้างงาน

  ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ

 • S__13844482

  การอธิษฐานเพื่อสุขภาพ

  ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ

 • S__13844482

  คำอธิษฐานยืนยาว

  ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ

 • S__13844482

  ขอบคุณค่ะ

  ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ

 • S__13844482

  คำอธิษฐานเก็บเกี่ยวที่ดี

  ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ

 • S__13844482

  คำอธิษฐานพระเครื่อง

  ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ

การเดินทางเพื่อทำธุรกิจ

หากคุณจองล่วงหน้าคุณสามารถอธิษฐานเพื่อเดินทางไปทำธุรกิจ โปรดติดต่อเรา

 • S__13844482

  เทศกาล Jizhen

  ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ

 • ข้อความตัวอย่าง

  เทศกาลบนอาคาร

  ข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความข้อความตัวอย่าง

 • ข้อความตัวอย่าง

  เทศกาลเสร็จสมบูรณ์

  ข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความข้อความตัวอย่าง

 • ข้อความตัวอย่าง

  เทศกาลศาลเจ้า (สวดมนต์ที่บ้าน)

  ข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความข้อความตัวอย่าง

 • ข้อความตัวอย่าง

  การเปิดสำนักงาน

  ข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความข้อความตัวอย่าง

 • S__13844482

  อธิษฐานเผื่อความเจริญทางธุรกิจในร้านค้า

  ข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความข้อความตัวอย่าง

 • S__13844482

  คิโยชิไล่ผี

  ข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความข้อความตัวอย่างข้อความตัวอย่างข้อความข้อความตัวอย่าง

คำอธิษฐานพระเครื่อง

ฉันต้องการให้คุณปฏิบัติกับฉันเพราะสิ่งที่ไม่ดีดำเนินต่อไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

มีวัตถุประสงค์สองประการสำหรับการสวดอ้อนวอนที่สูงเกินไปดังที่อธิบายไว้ข้างต้น
ความหมายแตกต่างกันจริง อดีตหมายถึง "โชคดีและโชคดี" และเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
ฉันสวดภาวนาเพื่อปรับปรุงความเพี้ยนของหัวใจและขอให้โชคดี
“ รางวัลแห่งปีที่เลวร้าย” และได้รับการสวดอ้อนวอนเป็นหนึ่งในพิธีกรรมของชีวิต

ปีที่ยากลำบาก 3 ปี

 • คน
  ก่อนมีปัญหา ปัญหาที่แท้จริง หลังจากมีปัญหา

  เกิดในปี 1996
  อายุ 24 ปี
  เม้าส์ปี

  เกิดเมื่อปี 2538
  อายุ 25 ปี
  หมูป่า

  เกิดในปี 1994
  อายุ 26 ปี
  ปีมะเมีย

  เกิดเมื่อปี 2522
  อายุ 41 ปี
  ปีมะเมีย

  เกิดเมื่อปี 2521
  อายุ 42 ปี
  ปีมะเมีย

  เกิดเมื่อปี 2520
  อายุ 43 ปี
  ปีงู

  เกิดเมื่อปี 2503
  อายุ 60 ปี
  เม้าส์ปี

  เกิดเมื่อปี 2502
  อายุ 61 ปี
  หมูป่า

  เกิดเมื่อปี 2501
  อายุ 62 ปี
  ปีมะเมีย

 • หญิง
  ก่อนมีปัญหา ปัญหาที่แท้จริง หลังจากมีปัญหา

  เกิดในปี 2545
  อายุ 18 ปี
  ปีมะเมีย

  เกิดเมื่อปี 2544
  อายุ 19 ปี
  ปีงู

  เกิดในปี 2000
  อายุ 20 ปี
  ปีมังกร

  เกิดในปี 1988
  อายุ 32 ปี
  ปีมังกร

  เกิดเมื่อปี 2530
  อายุ 33 ปี
  ปีเถาะ

  เกิดเมื่อปี 2529
  อายุ 34 ปี
  ปีเสือ

  เกิดเมื่อปี 2503
  อายุ 60 ปี
  เม้าส์ปี

  เกิดที่ Showa 34
  อายุ 61 ปี
  หมูป่า

  เกิดเมื่อปี 2501
  อายุ 62 ปี
  ปีมะเมีย

การไหลของการอธิษฐาน

 1. ป้อนชื่อและที่อยู่ของคุณในแบบฟอร์มใบสมัครที่ฝ่ายต้อนรับ

 2. ส่งความปรารถนาของคุณไปที่หน้าต่างแล้วส่งแบบฟอร์มใบสมัครด้วยค่า Hatsuhoho (เริ่มต้นด้วยค่าสวดมนต์ 5,000 เยน)

 3. โปรดรอจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะอธิษฐาน (หากคุณทำการจองมันจะราบรื่น)

 4. คำอธิษฐานของคุณจะเริ่มขึ้นหลังจากถูกชี้นำไปยังห้องโถงแห่งการนมัสการ

 5. การแสดงความยินดี (Nori และ Sojo) ... ฐานะปุโรหิตจะสื่อสารความปรารถนาของพระเจ้าด้วยคำแสดงความยินดี

 6. ให้ศีลให้พร ... คำอธิษฐานจะช่วยต่อหน้าพระเจ้า

 7. ทามากูชิฮ็อตเท็นรับเอานักบวชจากปุโรหิตมาถวายแด่พระเจ้า ฉันจะบูชาด้วยมารยาทสองวิธีและสองวิธี

 8. Okagura Hono (Okagura Hono): นักบวชเล่น waka ในขณะที่เล่นกลอง

 9. หลังจากได้รับการทักทายจากฐานะปุโรหิตขอบคุณจะได้รับเครื่องรางและเครื่องถวาย

 • ข้อความ
 • ข้อความ
 • ข้อความ

ติดต่อ Hyakudomairi

ไป่ตู้คืออะไร

มาและอธิษฐานเป็นร้อยครั้งเพื่อที่พระเจ้าจะสามารถทำตามคำขอของคุณได้
ความปรารถนาเดียวกันอาจซ้ำหลายครั้งทั้งหมดในครั้งเดียว ว่ากันว่ามันเริ่มต้นในตอนท้ายของยุค Heian
ความคิดคือการทำความคุ้นเคยกับพระเจ้าโดยการทำซ้ำหลาย ๆ ครั้งและรับพรโดยการดึงดูดความสนใจอย่างจริงจังของความศรัทธาและความปรารถนาอย่างจริงจัง จากนี้ไปจะใช้คำว่า "Oyakudo" หรือ "Take Oyado" ในการเจรจา
อย่างไรก็ตามจำนวนครั้งนั้นมีความหมายอย่างอื่น
ขั้นแรกให้ทำซ้ำขั้นตอนโดยการทำซ้ำโดยไม่ต้องเสีย เป็นสิ่งสำคัญและสำคัญที่จะต้องอธิษฐานด้วยความระมัดระวังไม่ให้พลาด หากคุณพูดซ้ำหลายครั้งคุณจะทำได้ดีในการรวมจิตวิญญาณของคุณ
นอกจากนี้โดยการทำซ้ำครั้งคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้สังเกตเห็นจนถึงตอนนี้ ไป่ตู้เป็นการฝึกอบรมรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นมันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการทำจำนวนครั้งที่คุณต้องบูชาครั้งเดียว
Hyakudo ทำให้การเดินทางไปกลับ 100 ครั้งไปยังห้องโถงใหญ่เริ่มต้นจากหิน Hyakudo
จำนวนจะถูกนับโดย "สตริง" การพับ พับ“ สตริง” ทุกครั้งที่ไปสัมผัสหิน 100 องศาด้วยมือของคุณและทำลายมันทั้งหมดคุณจะได้ 100 รอบ กล่าวอีกนัยหนึ่งมันจะเป็นร้อยองศา "Koryo string" ถูกวางไว้ที่สำนักงาน