กำลังมองหาผู้สมัครประกวด Miss Sanzo Inari ครั้งที่ 33!

2020/10/01 Sanzo Inari Diary

23 พฤศจิกายน 2020 ณ วันขอบคุณพระเจ้าของศาลเจ้าซันโซอินาริ

เราจะจัดการประกวด Miss Sanzo Inari ครั้งที่ 33!

ขณะนี้เรากำลังมองหาผู้เข้าร่วม

ขอให้ผู้เข้ารอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าหญิงสาวของศาลเจ้า

ทุกคนโปรดเข้าร่วมกับเรา! !!

สำหรับรายละเอียดโปรดดูหน้าข้อมูลการจ้างงาน